6944 SW 39th St B302, Davie, FL, 33314
6944 SW 39th St B302, Davie, FL, 33314
6944 SW 39th St B302, Davie, FL, 33314
6944 SW 39th St B302, Davie, FL, 33314
6944 SW 39th St B302, Davie, FL, 33314
6944 SW 39th St B302, Davie, FL, 33314
6944 SW 39th St B302, Davie, FL, 33314
6944 SW 39th St B302, Davie, FL, 33314
6944 SW 39th St B302, Davie, FL, 33314
6944 SW 39th St B302, Davie, FL, 33314
6944 SW 39th St B302, Davie, FL, 33314
6944 SW 39th St B302, Davie, FL, 33314
6944 SW 39th St B302, Davie, FL, 33314
6944 SW 39th St B302, Davie, FL, 33314

$260,000

6944 SW 39th St B302, Davie, FL, 33314

14
Courtesy of: Xtreme International Realty